Privacy

Wat fijn dat je interesse hebt in Greetz. Als je bij ons solliciteert, kun je er op rekenen dat wij zorgvuldig met je gegevens omgaan conform de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Hoe ziet dat er dan uit?

Delen

De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: NAW gegevens,
e-mailadres, telefoonnummer) en jouw curriculum vitae. Uiteraard delen wij jouw gegevens nooit met partijen buiten Greetz. Binnen Greetz ontvangen alleen de direct betrokkenen jouw gegevens. Denk hierbij de afdeling HR, de hiring managers en eventueel zijn/haar MT lid. Bij indiensttreding bij Greetz maken we verdere afspraken.

Gegevens uit andere bronnen

Mochten we het nodig vinden, dan checken wij sociale media om een beter beeld van je te krijgen.  Wij bewaren nooit bijzondere gegevens zoals ras, geloofsovertuiging, gezondheid, sexuele geaardheid of politieke overtuiging.

Bewaartermijn

Het kan zijn dat jouw profiel niet direct aansluit op één van onze vacatures, maar dat wij wel mogelijkheden zien voor de toekomst. In dat geval bewaren wij jouw gegevens om je later nog te kunnen benaderen. De maximale bewaartermijn is één jaar. Uit praktische overwegingen zullen wij in andere gevallen gegevens nooit direct uit onze database verwijderen, maar één keer per jaar overgaan tot verwijdering. Dit vindt plaats in januari van elk jaar.

Inzage

Sollicitanten kunnen altijd vragen om inzage in hun dossier en vragen om correctie of verwijding uit onze database.

Vragen?

Mocht je nog verdere vragen hebben, dan verzoeken wij je om deze via de mail te stellen aan jobs@greetz.com. We zullen je dan zo snel mogelijk proberen verder te helpen.